roudai.net FMC Competition 第13回

開催期間:2月9日~2月15日

スクランブル : U2 R2 D2 L D2 L U2 L F2 R2 U F2 D2 B’ R2 D2 U B U2 R’

結果

# 名前 記録 解法
1 port 26 D U F2 D B2 U D B U F U’ B’ U D’ B2 D F’ D’ F L2 B’ U’ R’ B’ F’ L
(inverse)
EO: L’ F B R (4/4)
E line: U B L2 F’ (4/8)
Edge: * B2 U2 B2 D’ U2 U’ D’ (7/15)
[CP3+CP3]
* = D F D’ B2 D ** F’ D’ B2 (8-2)
** = U’ B U F’ U’ B’ U F (8-3)
15+(8-2)+(8-3)=26

PBタイψ(`∇´)ψ

2 okayama 28 F L’ B’ L’ D’ R’ F’ R D2 R2 F2 U F2 B’ U’ B D’ B’ U B D2 F D2 L2 D L F D2
Pre-scramble: D2

c/e pairs: F
1st square: L’ B’ L’
2nd square: D’ R’
3rd square: F’
F2L minus 1 slot: R D2 R2 F2 U
All but 3 corners: F2 * D F D2 L2 D L F
Correction: D2

Insert at *: B’ U’ B D’ B’ U B D

3 enots 45 B2 U2 D R U L B’ D’ B D2 B2 D B2 R’ B’ L’ D2 L D’ B D’ R2 D R2 D’ R D U R F R’ F’ U’ F2 R2 F’ R2 F2 R2 F2 R2 F’ R2 F2 R
2x2x2 B2 U’ (incert D) U2 R U L
2x2x3 B’ D’ B D2 B2 D B2
F2L#3 R’ B’ L’ D2 L D’ B
F2L#4 D’ R2 D R2 D’ R D
以降は時間もなく普通のCFOPでn44→n6

探索スピードがめちゃくちゃ遅いのでノウハウ積んでもう少しマシなものを……

4 ろーだい DNF
U F’ L2 R’ F’
L B2 U2 B’ U’ L2 B’
U’ B’ U2 R’ U’ R
L’ U2 L U F U’ F’ U’
26手CO3でした。。。

Leave a Comment

メールアドレスが公開されることはありません。